Kostel P.Marie a sv. Petra a Pavla v Albrechticích u Sušice

Kostel P.Marie a sv. Petra a Pavla v Albrechticích u Sušice ( 6 km S od Kašperských Hor) je významným reprezentantem raně středověké architektury v jihozápadních Čechách.

           Původní svatyně založena českým králem Vladislavem a vysvěcena třetím královým synem Albrechtem, salcburským arcibiskupem 5.1.1179. K obdélné lodi se pojí čtvercový chór a hranolová věž.Severní stranu lodi prolamuje cenný gotický portál z doby kolem 1240, v presbytáři se dochovaly vzácné nástěnné malby z 15. století. Kostel spravován až do roku 1803 bavorským klášterem ve Windbergu.

Kostel v Albrechticích u Sušice            Albrechtice u Sušice,raně gotický portál

Zpět