Sedlo,Obří hrad a Keltové

Kamenný val na akropoli Obřího hradu u Popelné

Sedlo, Obří hrad a Keltové

         Drahý žlutý kov – zlato, budil zájem lidí na Šumavě již od nejstarších dob. Také vznik dvou keltských hradišť s mohutnými valy v oblasti horního Pootaví – Sedla a  Obřího hradu – se dává do souvislosti se zdejšími výskyty zlata.

         Hradiště na Sedle (902 m) – 1 km jižně od Albrechtic u Sušice, má protáhlý nepravidelný půdorys o délce přes 400 m. Pevnost vznikla kombinací přirozených sklaních stěn a uměle navršeného kamenného valu.

         Kamenné ohrazení známé jako Obří hrad u Popelné v blízkosti kamenných moří, 5 km jihovýchodně od Kašperských Hor, je svou nadmořskou výškou 940 až 980,5 m nejvýše položenou pravěkou stavbou na území ČR. Ohrazení se skládá z vyvýšené akropole a předhradí s celkovou délkou 370 m a šířkou okolo 80 m . Valy z kamenů dosahují výšky až 5 m.

        Vznik Sedla i Obřího hradu se klade do 5. – 7. století před Kristem.Nálezy keltských mincí na Obřím hradě naznačují možnost druhotného využití hradiště v 2. – 1. století před n.l. jako zastávky na stezce z Podunají. Připouští se, že Obří hrad mohl být původně kultovním místem starých Keltů.

Vrch Sedlo u Albrechtic

Keltská mince              Keltská mince

Zpět