Stálá expozice

   Výstavy

Kašperské Hory

Památky a zajímavosti

Adresa a kontakty

Osobnosti

Zpět na hlavní stránku

                                     Muzeum Šumavy
Kašperské Hory

Muzeum Šumavy Vás zve na výstavu Memento Mori!

                 Pohled na Kašperské Hory v zimě                  

Muzeum Šumavy v Kašperských Horách spolu s muzei v Sušici a Železné Rudě vytváří komplex Muzea Šumavy.

     Stálé expozice kašperskohorského muzea informují o přírodě a historii Šumavy. Vedle velké sbírky přírodnin jsou zde prezentovány unikátní doklady k dějinám zlatorudného hornictví, dřevařství, sklářství a zemědělství, památky lidové kultury a umění, středověké plastiky, obrazy a grafika se šumavskými motivy. Muzeum vyvíjí pravidelnou výstavní činnost.

-         stálé expozice :

Příroda - Les, Lidská sídliště, Vody, Otevřená krajina

(l. patro hl. budovy)

Historie – Osídlení a bydlení,Zemědělství, Dřevařství,Lidová kultura, Sklářství, Kašperské Hory a těžba zlata

(2.patro hl. budovy)

Muzeum Šumavy v Kašperských Horách se nachází na jižní (dolní)straně náměstí, v domech čp. 140 (expozice,výstavní síň, kanceláře) a čp.141(galerie, prodejna).