Alois Moravec

Malíř jižních Čech a Šumavy


   Začátkem ledna tohoto roku jsme si mohli připomenout 105. výročí narození akademického malíře Aloise Moravce (1899 - 1987), jehož tvorba a život byly svého času rovněž ovlivněny úzkou spoluprací s Muzeem Šumavy.
       Už v dětství, v době kdy Moravcův otec působil jako učitel ve Střelských Hošticích, mu učarovala řeka Otava. Malířsky se sem vracel po celý život až do posledních dnů. Řadu motivů nacházel také na Šumavě. Trvalejší Moravcovy pracovní pobyty v tomto kraji se datují od roku 1956.Tehdejší ředitel Šumavského muzea  v Kašperských Horách Emanuel Bouška
si od Moravce vyžádal několik konkrétních motivů pro doplnění muzejních expozic. Moravcovi se na Šumavě zalíbilo a tak v průběhu následujícího desetiletí vznikla celá řada kreseb, grafiky i oleje. Umělcova přítele - spisovatele a básníka Ladislava Stehlíka - zaujaly především šumavské kresby. V jednom katalogu k Moravcově výstavě v Kašperských Horách píše:"... Dva roky Alois Moravec na Šumavě jen kreslil, uhlem nebo rudkou, a tyto
kresby, tak charakteristické pro tohoto rozeného kreslíře, jsou tím nejlepším, co tu za těch deset let vytvořil. Mají moravcovskou lapidárnost a velikou formu, jadrnost a hutnost, jsou oživeny stády pasoucích se krav a ovcí, zalidněné pastevci, ženami s nůšemi trávy a klestí i dřevorubci s jejich těžkým dílem. Moravec v nich uplatnil všechnu svou důkladnou znalost přírody, historie a života, stejně jako kreslířskou spádnost, nápaditost a zkratku, které jsme u něho vždycky upřímně obdivovali...".
        Alois Moravec se narodil 5.ledna 1899 v Chyškách u Milevska, studoval na Uměleckoprůmyslové škole a na Akademii výtvarných umění v Praze, kde byl žákem Maxe Švabinského. Žil a působil v Praze, za motivy ovšem jezdil zejména do jižních a jihozápadních Čech. Svými díly je zastoupen v řadě veřejných sbírek, Národní galerii v Praze nebo Alšovu jihočeskou galerii v Hluboké nad Vltavou nevyjímaje. Moravcovy práce se šumavskou tématikou jsou jedním z nejcennějších fondů výtvarného umění v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách. Vedle své umělecké hodnoty mají dnes namnoze i význam dokumentární.
 

Zpět