Zpět na hlavní stránku

Úvod

Sušice

Adresy a kontakty

Stálá expozice

Stálé expozice sušického muzea jsou nainstalovány v prostorách výstavného,renesančně přestavěného domu (zvaného Voprchovský) v rohu historického náměstí.V úvodní části stálé expozice se návštěvníkům předkládají ukázky z archeologických nálezů pravěkého a středověkého původu.Dokládají význam kraje,v němž se rozvíjela těžba zlata i ruch na obchodních cestách

    Kulturní vzestup v době předbělohorské ilustrují nejen gotické plastiky,sušický cínový poklad ze 16. a počátku 17.století,ale i ukázky prací vzdělaných sušických měšťanů-humanistů.Řadu zajímavých památek včetně barokních soch z poutního místa sv.Anděla Strážce nebo starých tisků a prvotisků z knihovny místního kapucínského kláštera předvádí oddíl věnovaný době pobělohorské.Prostor téměř jedné celé další místnosti zaujímá expozice šumavského sklářství.Rámcem pro památky národního obrození se stal dobový měšťanský interiér z poloviny 19.století.

    Poměrně dostatečný prostor v přízemí je věnován sušickému sirkařství,kde kromě sirkařských strojů a nářadí můžete shlédnout různé druhy nejstarších zapalovadel,zápalek a zápalkových nálepek.

    Z malebného nádvoří s historickou studnou jsou přístupné dvě výstavní síně.Dvorní trakt navazuje na zbytky středověkého městského opevnění.

 Městský interiér z pol.19.století s expozicí národního obrození na Sušicku   Talíř ze sušického cínového pokladu-detail   Část expozice doby pobělohorské věnovaná vzácným tiskům z knihovny kapucínského kláštera v Sušici   Madona z Čimic-pozdně gotická plastika z konce 15.století