Zpět na hlavní stránku

Úvod

Stálá expozice

Adresy a kontakty

Sušice

Město u řeky Otavy na úpatí Svatoboru v nadmořské výšce 472 m.Původní osada vznikla na staré obchodní cestě v místech,kde se rýžovalo zlato.Sušice jako slovanská osada je doložena archeologickými nálezy pohřebiště z 11.století.Nejstarší písemná zmínka o Sušici je z roku 1233.Sídlo bylo povýšeno na královské město před rokem 1290,1322 bylo opevněno kamennými hradbami,ve 14.století získalo důležité výsady od Karla IV. a Václava IV.Měšťané těžili z obchodu se solí a také z výroby a vývozu sladu.

Nový vzrůst Sušice přineslo v 19.století zavedení sirkařské výroby.

Cennou památkou města jsou zbytky středověkých hradeb.

Původně gotický děkanský kostel sv.Václava  barokně upravil K.Zanetti po požáru města 1707.

Hřbitovní kostel P.Marie pochází rovněž ze 14.století,v 15.století k němu byla přistavěna tzv. Kabátovská kaple s hvězdovou klenbou.

Kapucínský klášter s kostelem sv.Felixe byl vystavěn mezi lety 1654-1655.Sušičtí kapucíni získali již v roce 1649 milostný obraz Bolestné Panny Marie s anděly,ke kterému se později konávaly četné poutě.

Poutní kaple Sv.Anděla Strážného na vrchu Stráž vznikla z podnětu kapucínů v letech 1682-1683,v roce 1735 byla doplněna ambitem s rohovými kaplemi.

Nejzachovalejší prvky renesanční výzdoby nesou měšťanské domy Rozacínovský a Voprchovský (muzeum) na náměstí.

Radnice-nově vystavěna po požáru 1707,upravována v 17.století.

Židovský hřbitov-založen 1626 přímo v hradbách města.